↑ Top

Strategic Plan

       
Pelan Strategik
Jabatan Perangkaan Malaysia
2021 - 2025
  Department of Statistics Malaysia
Transformation Plan
2015 - 2020
  Strategic Plan 2010 - 2014   Pelan Strategik Teknologi Maklumat
2011 - 2015
             
           
Integrity Plan 2016 - 2020   Pelan Strategik ILSM
2016 - 2020