↑ Top

Chief Statistician Office

  Chief Statistician Office

YBhg. Dato' Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin

Chief Statistician Malaysia

Bertanggungjawab ke atas keseluruhan program dan aktiviti Jabatan Perangkaan Malaysia

 

03 - 8885 7007
uzir@dosm.gov.my

     

Azizul bin Abllah

Special Officer to Chief Statistician

Pegawai Khas kepada Ketua Perangkawan Malaysia

 

03 - 8885 7136
azizul.abllah@dosm.gov.my

     

Wan Mohd Azizul bin Wan Zainudin

Personal Assistant

Setiausaha Pejabat kepada Ketua Perangkawan Malaysia

 

03 - 8885 7008
pakp@dosm.gov.my

     
     
     
  Deputy Chief Statistician (Technical Development & Social) Office

Nazaria Binti Baharudin

Deputy Chief Statistician (Technical Development & Social)

Bertanggungjawab ke atas keseluruhan program dan aktiviti Sosial & Pembangunan Teknikal Jabatan Perangkaan Malaysia

 

03 - 8885 7272 / 7273
nazaria@dosm.gov.my

     

Rosmawati Binti Rosli

Personal Assistant

Setiausaha Pejabat kepada Timbalan Ketua Perangkawan (Program Sosial & Pembangunan Teknikal)

 

03 - 8885 7273
patkpsd@dosm.gov.my

     
     
     
  Deputy Chief Statistician (Economy) Office

YBhg. Datin Seri Rozita Talha

Deputy Chief Statistician (Economy)

Bertanggungjawab ke atas keseluruhan program dan aktiviti Ekonomi Jabatan Perangkaan Malaysia

 

03 - 8885 7070 / 7071
  rozita_talha@dosm.gov.my

     

Asmat Binti Ab Llah

Personal Assistant

Setiausaha Pejabat kepada Timbalan Ketua Perangkawan (Program Ekonomi)

 

03 - 8885 7071
patkppe@dosm.gov.my