↑ Top

Anugerah Inovasi Jabatan Perdana Menteri 2016

Event: Hari Inovasi dan Kecemerlangan Jabatan Perdana Menteri 2017

Date: 1 November 2017 (Wednesday)

Kumpulan Statistics Data Warehouse (StatsDW) daripada Jabatan Perangkaan Malaysia telah memenangi tempat pertama kategori ICT bagi Anugerah Inovasi JPM Tahun 2016.
Dua (2) orang anggota Jabatan Perangkaan iaitu Puan Nur Azlilyany Mok binti Abdullah dan En. Roslan bin Nordin telah dianugerahkan pingat perkhidmatan cemerlang bagi tahun 2016.