↑ Top

Kunjungan Muhibbah daripada Ketua Pengarah ICU, JPM

Kunjungan Muhibbah daripada YBhg. Datuk Nor Azri bin Zulfakar, Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri kepada Ketua Perangkawan Malaysia sempena Program Memperkukuh dan Memperkasakan Kader DOSM di ICU.

"DUTA UNGGUL, MEMPERKASA STATISTIK NEGARA"

Tarikh:        2 Oktober 2019 (Rabu)
Masa:         9.00pagi
Tempat:      Pejabat Ketua Perangkawan, Aras 8, Blok C6, Kompleks C, Putrajaya