↑ Top

Majlis Kick Off Operasi Kerja Luar Survei HIES/BA 2019

 Majlis Kick Off Operasi Kerja Luar Survei Pendapatan, Perbelanjaan Isi Rumah dan Kemudahan Asas (HIES/BA) 2019
Lawatan Turun Padang Pengurusan ke tempat kediaman terpilih